top of page

Klasraad


Wat? Een overlegmoment met de hele klas, waarop de klaswerking wordt besproken. De leerkracht modereert het gesprek. Hier zoeken de kinderen samen naar oplossingen voor klasproblemen, lanceren zij voorstellen en delen ze pluimpjes aan elkaar uit.

Wie? De volledige klas en de leerkracht.

Wanneer? Wanneer het nodig is of na een rapport

Het verslag:

KLASRAAD 6e leerjaar B VR 27/10/2017

Positieve punten

- we zijn behulpzaam

- we werken door

- planning verloopt goed

- leuke klasaccenten zoals de “parking”, de sneeuwklas-aftelkalender, takenbord, postraket, verjaardagskalender, dagplanning

- we hebben een gezellig klasje betreft sfeer en aankleding en hulp van de juf

- we werken meer op de computers en zetten wekelijks iets op de blog

- we overlopen samen de toetsen, we krijgen bingeltaken indien nodig. De juf maakt een foutenanalyse, dus zo weten we welke leerstof het moeilijkst is

- praatronde (individueel en apart kindgesprek zoals oudergesprek): de juf zegt waar je aan moet werken

- we kunnen elkaar helpen bij elk vak en doen dat ook

- extra taal: Karrewiet

- we krijgen snel onze toetsen terug

- we zijn begripvol naar elka

ar en de juf toe

- we krijgen extra hulp (alleen of in groep) tijdens de speeltijd als we iets niet begrijpen

- een leuk nieuw teken: 3 vingers in de lucht = ik moet dringend naar het toilet

Werkpunten

- orde in de klas --> er zullen controleurs zijn die anoniem én privé een bank/klascontrole zullen uitvoeren

- het computergebruik is soms te luid --> geen spelletjes meer, gebruik maken van de hoofdtelefoon, betere hoofdtelefoons aankopen voor de computers?

- vingers moeten meer in de lucht gestoken worden als we iets willen zeggen/vragen --> klasafspraken!

- ons klaslokaal is klein --> hier kunnen we niets aan veranderen :-(

- het hoeft niet elke dag ‘feest’ te zijn --> beperken van thema-versiering tot bvb 1 week

- we zijn soms niet in orde met materiaal of huiswerk --> materiaal: duimen gebruiken, HW: jokers gebruiken: vanaf nu een streep als je het vóóraf meldt dat je je huiswerk bent vergeten en een joker wég als je het niet zegt

- we zouden graag sneller willen verhuizen van plaats --> de juf er mee helpen aan herinneren

Recente berichten
Archief
bottom of page